Sprekers en te volgen sessies

PLENAIR PROGRAMMA
 

Razik Menidjel_150_2Razik Menidjel, Head of the Office of the Vice-President Directorate-General Patent Granting Process at European Patent Office

Internet of Things, Smart Industry & IP
Hoe beweeg je als bedrijf mee met technologie die de wereld voorgoed verandert? De vierde industriële revolutie is in volle gang. De cloud en lokale netwerken verbinden steeds meer slimme machines en robots met elkaar. En dat leidt ook tot een andere visie op intellectueel eigendomsrecht. Nederlandse Hightech bedrijven registreren veel patenten op het gebied van Internet of Things en Smart Industry, zo blijkt uit een onderzoek van het European Patent Office. Wat zijn de trends? Hoe zet je disruptieve ideeën in de markt? En wat is het belang van een goede IP strategie als je toonaangevend wil blijven in de wereld? Razik Menidjel gaat in op deze vragen tijdens het 3i Event.
 

 

Jelle Oomen_150Jelle Oomen, regio manager Zuid PNO Consultants:

Hoe financieer je innovatie?
Bij een innovatietraject moet je in eerste instantie uitgaan van je eigen kracht en inzicht. Maar als er mogelijke subsidies op je pad liggen en overheden jouw graag een duwtje in de rug geven, moet je daar wel van profiteren. Tijdig inzien waar en voor wat voor projecten je subsidie kunt krijgen, gecombineerd met een goed financiële planning zijn zeer waardevol in een innovatietraject.

 

 


PARALLELSESSIES. U kunt een keuze maken uit een van onderstaande twee sessies.

Sessie 1: IP Workshop voor ondernemende startups

Een workshop voor jonge onderzoekers, startups en jonge bedrijven; over het belang van octrooien anno 2018. Bezoekers hebben na deze workshops inzicht in hoe jonge succesvolle bedrijven patenten hebben ingezet om hun goede idee te beschermen tegen concurrentie. Ook krijgt de bezoeker handvaten om zelf een doeltreffende IP-strategie op te zetten. Alles gericht op startende ondernemers die hun bedrijf zelf groot willen maken


Sprekers tijdens deze sessie:

Karen Kraan-SamKaren Kraan-Sam MSc, Octrooadviseur bij Octrooi Centrum Nederland (OCNL)

Slim omgaan met ideebescherming voor startende ondernemers.
Met welke rechten voor Intellectueel Eigendom moet je rekening houden wanneer je een innovatief idee in de markt zet? En hoe weet je dat je geen inbreuk pleegt op de uitvinding van een ander? Karen Kraan-Sam van Octrooicentrum Nederland licht toe hoe je als startende ondernemer je idee kunt beschermen, maar ook hoe je voorkomt dat je idee in het vaarwater van anderen komt. Octrooionderzoek speelt hierbij een rol, maar is ook handig bij het vinden van partners en samenwerking.
 

 

Joris Cavelaars_150 Joris Cavelaars, directeur NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders)

Het eerste idee, en dan?
Hoe ga je om met je idee kort nadat het ontstaat? In de periode van eerste krabbel op een bierviltje, het maken van technische tekeningen en het fabriceren van een prototype heb je partners nodig, maar wil je jouw idee niet te grabbel gooien. Hoe ga je om met een geheimhouding en/of het registreren van een patent in deze periode? En hoe benader je een bedrijf dat jouw vondst in de markt moet gaan zetten? Joris Cavelaars gaat in op de uitdagingen die uitvinders tegenkomen op het pad van idee, naar een succesvolle innovatie.


 

Johannes van Melle_150Johannes van Melle, Europees Octrooigemachtigde V.O. Patents & Trademarks

Van startup naar wereldleider
Welke rol spelen octrooien en intellectueel eigendom bij het groeien van een succesvolle startup naar wereldleider in een bepaalde markt? Aan de hand van voorbeelden zal Johannes van Melle aantonen dat je als startup niet zonder het inwinnen van waardevolle IP kennis kunt.


 

Steinar Henskes_150Steinar Henskes, CEO Bird Control Group

Met je product de wereld over
De Bird control Group is een jong bedrijf, dat met een slimme vondst wereldwijd aanzien heeft. Het bedrijf is gespecialiseerd in volautomatische laser-vogelverjaagsystemen. Hoe komt zo'n succesverhaal tot stand? Tips uit de praktijk.

 


Sessie 2: Behoud je concurrentievoordeel als mkb'er
Nederland kent zeer veel innovatieve midden- en kleinbedrijven. Bedrijven die groot genoeg zijn (met hoogopgeleide werknemers) om goede ideeën te genereren, maar te klein zijn om een grote interne IP afdeling op te tuigen. Kies je bij een nieuwe vondst voor een bedrijfsgeheim, octrooi of defensieve publicatie? En wat doe je bij patentbreuk? En hoe onderzoek je of een nieuw idee niet al eens geopperd is? Is een Europees octrooi voldoende? En wie helpt je bij die vragen? De inzichten anno 2018 worden gepresenteerd aan de hand van sprekende voorbeelden. En in een interactieve sessie ontvangt de bezoeker praktische handvaten.

Sprekers tijdens deze sessie:

Hans Helsloot_150Hans Helsloot, IP Advisor, Octrooi Centrum Nederland (OCNL)

Wanneer kies je voor een octrooi? Wanneer voor open innovatie? En wanneer hou je kennis in eigen huis door een bedrijfsgeheim? volgens Hans Helsloot moet de IP Strategie van een bedrijf passen passen bij de bedrijfsstrategie. Daarnaast gaat hij in op de vraag hoe je octrooi-informatie uit databanken, kunt inzetten als business Intelligence - dat doet je concurrent waarschijnlijk ook.


Marleen Kuiper_150Marleen Kuiper, senior voorlichter Benelux Office of Intellectual Property (BOIP)

Het belang van merkregistratie
Een octrooi heeft een houdbaarheid van 20 jaar. Het registreren van een merknaam kan oneindig worden verlengd. Marleen licht toe dat bouwen aan een sterk merk cruciaal is voor een product dat de tand des tijds moet doorstaan. Door een goede geregistreerde merknaam, defensieve publicatie en continue doorontwikkeling van je product kun je soms zelfs toe zonder octrooien.

 


Raimond Haan_150Raimond Haan, senior octrooigemachtigde bij Arnold + Siedsma

Het concurrentievoordeel bij een goed octrooi en een sterk merk
Waarom zou je als bedrijf veel geld uitgeven aan octrooien en het in de markt zetten van een stevige geregistreerde merknaam? En waarom zou je moeite doen om deze te beschermen? Aan de hand van sprekende voorbeelden laat Raimond Haan, Europees Octrooigemachtigde bij Arnold + Siedsma,  zien dat een product met een stevige merknaam en goed geschreven octrooien, uiteindelijk zijn geld terugverdiend.


  

Plenair: Hoe verkoop je een goed idee aan een groot bedrijf? - Deze sessie is opgenomen in het plenaire programma
Hoe verkoop je jouw idee aan een groot bedrijf? Of hoe verkoop je als mkb’er jouw vinding aan een multinational? Een klassieke Catch 22 waarbij je als uitvinder je idee niet prijs wilt geven, anders gaan anderen er mee aan de haal; maar je moet de partij die jouw idee op de markt gaat brengen wel overtuigen. Een proces met veel valkuilen en juridische haken & ogen. Wie vraagt het octrooi aan? Hoe ga je daar mee om? Hoe verzilver je jouw idee?

Sprekers tijdens deze sessie:

 Erik-Visscher-150Erik Visscher, Partner de Vries & Metman

Due diligence onderzoek
Tijdens een overname- of investeringstraject zal een onderneming er bedacht op moeten zijn dat het bedrijf wordt doorgelicht op mogelijke investeringsrisico’s. De vragen die tijdens een dergelijk due diligence onderzoek aan de orde komen geven inzicht in hoe een startende onderneming haar IE-positie kan optimaliseren met het oog op mogelijke kopers of investeerders. Erik zal in zijn presentatie het due diligence onderzoek aan de hand van een aantal praktische voorbeelden toelichten.


 

Eva_150Eva van Wanrooij, directeur IP bij Nutreco

Wat verwacht een multinational?
Grote bedrijven willen graag zien dat een uitvinding of technologie werkt en willen weten of ze winst kunnen maken met een bepaalde vondst. Bovendien houden multinationals ervan als jonge stattende bedrijven hun IP strategie op orde hebben, dat voorkomt ongemakkelijke pitches. Tijdens haar lezing zal Eva van Wanrooij, IP directeur bij Nutreco, ingaan op enkele tips voor startende ondernemers, die uitvindingen en technologie aan multinationals willen verkopen.

 

ROELAND-150Roeland Dobbelaer, filosoof, Communicatiespecialist

Vertel alles, behalve je geheimen
Hoe ga je om met communicatie naar klanten, het grote publiek of partijen die jou op termijn moeten gaan overnemen? Met meer dan dertig jaar media-ervaring heeft Roeland Dobbelaer daar een heldere visie op. Hij zal ingaan op de vraag hoe je de lieveling van de media wordt.